14 augusti 2018
Modus operandi vid bilbränder i förorter

29 juni 2018
Löneutvecklingen till och med april 2018 för svensk arbetsmarknad
Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent. 

Länk till Medlingsinstitutet

 

20 juni 2018
Allt fler poliser lämnar yrket för andra jobb!

Polisen har en ambition att växa med 10.000 poliser fram till 2024. Till dess behöver man rekrytera mellan 20 000 och 22 000 nya, bedömer myndigheten.
Så här många poliser har bytt till andra jobb, per år, de senaste åren:
2012: 179
2013: 177
2014: 190
2015: 271
2016: 460
2017: 464
2018: 190, t.o.m. 31/5, siffrorna har hämtats från Svt 2018-06-20 som anger polismyndigheten som källa.

15 juni 2018
Nya polislöner är nu klara för Bergslagen

Förhandlingarna avslutades idag genom att vi undertecknade avtalet tillsammans med regionpolischefen. Avtalet gäller för två år och omfattar tiden from 2017-10-01 och tom den 30 september 2019. Arbetsgivaren bedömer att de nya lönerna kan komma att utbetalas i juli.
Vi har haft en bra samverkan med arbetsgivaren under förhandlingen och tillsammans har vi gjort det bästa möjliga av det utrymme som vi tilldelats av den nationella nivån.
Nedan går att läsa och höra statstministerns beskrivning av nivån på avtalet som 900 kr för respektive år, vilket han anger skall lyfta polisers löner i relation till andra yrkesgrupper!

Polismyndigheten har svårt att rekrytera ny poliser. Samtidigt drabbas polisutbildningen av många avhopp. I höst kan 100 av 800 stolar stå tomma.
Utbildningsstart: januari 2018
Antal platser: 800
Antal antagna: 624
På utbildningen efter tre veckor: 541
Avhopp: 13 procent
Utbildningsstart: augusti 2018
Antal platser: 800
Antal antagna: 791

Den 7 maj genomfördes denna debatt och 12 minuter in i filmen pratas det om höjda löner för poliskåren. Statsministern säger att poliser nu 2018 får höjda löner med i genomsnitt 1800 kr per månad. 

Det Statsministern inte säger, är att dessa 1800 kr är för 2 år och då blir i genomsnitt 900 kr per år.

Bild från Bergslagens regionstämma 2018

Ordförande Per Andréasson                   

Polisforbundet.Bergslagen@polisen.se


RHSO Patrik Danielsson
HSO.Bergslagen@polisen.se