2018-05-08
Polisförbundets utsedda nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg informerar och kommunicerar arbetsmiljöarbete, vid förbundsområde Örebros föreningsråd med personalombud och skyddsombud.

FO
Örebro län

Ordförande Robert Pettersson
Polisforbundet.Orebro@polisen.se

HSO Anneli Alaby
HSO.Bergslagen@polisen.se